ย้อนภาพกิจกรรมประจำปี 2563

กิจกรรมคริสมาสต์ 2021   (คลิก)


13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9   (คลิก)


การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตตปัญญาสำหรับครู   (คลิก)


การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โควิด-19   (คลิก)


กิจกรรมตลาดโรงเรียน 2563   (คลิก)


กิจกรรมวันตรุษจีน 2563   (คลิก)


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563   (คลิก)


กิจกรรมวันเด็ก 2563   (คลิก)


กิจกรรมวันแม่ 2563   (คลิก)


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563   (คลิก)


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1-ป.3   (คลิก)


พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   (คลิก)


พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2   (คลิก)


ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2563 รุ่นที่ 15   (คลิก)


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563   (คลิก)


วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   (คลิก) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น