ย้อนภาพกิจกรรมประจำปี 2559

โรงเรียนธัญวิทย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง O-NET ประจำปี 2558  # คลิก #

เด็กเก่งธัญวิทย์ทำ 100 คะแนนเต็ม O-NET 2559  # คลิก #

เดือนแห่งการทำความดี  # คลิก #

เข้าค่ายลูกเสือ ป1-ป3 ประจำปี 2559  # คลิก #

พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  # คลิก #

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  # คลิก #

นักเรียนโรงเรียนธัญวิทย์สร้างชื่อในต่างประเทศ  # คลิก #

กีฬาสีธัญวิทย์เกมส์ 2015  # คลิก #

กิจกรรมวันไหว้ครู 2559  # คลิก #

กิจกรรมวันแม่ 2559  # คลิก #

กิจกรรมวันเด็ก 2559  # คลิก #

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2559  # คลิก #

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2559  # คลิก #

กิจกรรมวันตรุษจีน 2559  # คลิก #

กิจกรรมตลาดโรงเรียน 2559  # คลิก #การเลือกตั้งสภานักเรียน 2559  # คลิก #กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น